ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ วรรณเสวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
พัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
ครูสอนดี
เว็บไซต์ สพป.ชพ.2
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
คะแนน O-net 51
คะแนน O-net 52
คะแนน O-net 53
คะแนน O-net 54
คะแนน O-net 55
เผยแพร่ผลงานครู
วิชาการ.คอม-ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์(นางขวัญใจ สิงห์ทอง)
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
SAR
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
ตรวจสอบรายชื่อหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕
เผยแพร่ผลงานครู
ICT
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2011
ปรับปรุง 10/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 265265
Page Views 334590
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น อนุบาล - ชั้น ป.6
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น อนุบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.98 KB
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.46 KB
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.98 KB
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.01 KB
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.46 KB
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.91 KB
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.15 KB
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน  หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-545-303 โทรสาร.077-545-303